Mini-ezel

Ezels zijn oplettende en voorzichtige dieren, zij weigeren iets te doen dat hen gevaarlijk lijkt.

Mannelijke ezels heten ‘ezelhengsten’ en vrouwtjes noem je ‘ezelinnen’. Jonge ezeltjes kunnen binnen dertig minuten na de geboorte al staan en meelopen met de rest.

Ezels hebben veel smallere hoeven dan paarden, hierdoor kunnen zij beter op smalle rotsrichels lopen.

In ons park wonen de mini-ezels in de Stad der Oudheid.

Ezelin Lola heeft last van haar schouder. Om haar te helpen doen de dierverzorgers elke dag een aantal oefeningen met haar.

Meer weten?

Wil je meer weten over de dwergezel? Of heb je een vraag? Stuur je vraag naar dierenvraag@dierenparkamersfoort.nl.