Soortbehoud

Dierentuindieren zijn de ambassadeurs van dieren in het wild. DierenPark Amersfoort en de andere Nederlandse dierentuinen die lid zijn van de NVD behoren tot de modernste tuinen in de wereld. Zij laten de dieren in zo natuurlijk mogelijke leefgroepen en verblijven zien. Het park wil haar bezoekers laten zien hoe bijzonder de natuur is en aansprekende informatie geven over dieren. Verder wordt onderzoek gedaan naar bedreigde diersoorten en hun natuurlijke omgeving en wordt geprobeerd bedreigde dieren in stand te houden.

Soortbehoud op Europees niveau

Om soortbehoud van bedreigde diersoorten te realiseren, is het belangrijk om op (inter)nationaal niveau samen te werken met andere dierentuinen. De leden van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zijn daarom samen met ongeveer 345 collega-dierentuinen in 41 landen aangesloten bij de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). De EAZA heeft als doel om bedreigde diersoorten in stand te houden of om huidige dierentuinpopulaties in Europa te behouden. Dit doen zij onder andere met soortbehoudprogramma’s als het European Endangered Species Program (EEP) en het European Stud Book (ESB). In dit kader is DierenPark Amersfoort houder van het EEP voor de groenwangamazone en het Hyena-stamboek (ESB). Lees meer over fokprogramma´s.

EAZA

Ieder jaar organiseert de EAZA een campagne waarmee geld wordt ingezameld voor een specifiek dier of meerdere dieren uit een bepaald gebied. In 2014 is dit de Pole to Pole Campaign.  Lees meer >>

logo+QUAGGA+NLSoortbehoud in het wild

In sommige gevallen is een soortbehoudprogramma zo’n succes dat er dieren kunnen worden uitgezet in de natuurlijke omgeving. Dit heeft geen zin als de natuurlijke leefomgeving niet veilig is. Daarom proberen dierentuinen een handje te helpen via het natuurbeschermingsfonds Quagga-fonds. Via deze stichting ondersteunen verschillende Nederlandse dierentuinen samen een aantal natuurbeschermingsprojecten in de natuurlijke leefomgeving van het dier. Dit doen zij met financiële middelen, maar ook door overdracht van kennis en ervaring.

Wildlife Fund

Log_DPAWLF

DierenPark Amersfoort heeft in 2003 het Wildlife Fund opgericht, waarmee steun wordt geboden aan diverse natuur- en soortbehoudprojecten over de hele wereld. Het fonds ondersteunt projecten in het wild van dieren die te zien zijn in DierenPark Amersfoort. Daarnaast steunt het park de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation voor behoud van de Aziatische olifant. Ook helpen? Zamel dan oude cartridges en mobieltjes in voor de dieren in het wild!