Parkreglement

Wij streven er naar om onze gasten een onbezorgde en plezierige dag in DierenPark Amersfoort te laten beleven. Wij hebben daarvoor een aantal regels opgesteld. Bezoekers dienen zich aan deze regels te houden.

 • Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg. U dient van de aanwezige parkeerplaatsen gebruik te maken.
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aangelijnd zijn. Uitwerpselen dient u zelf te verwijderen en in een prullenbak te deponeren.
 • Gasten dienen voor hun wandeling door het park, de paden en wegen te gebruiken.
 • Rollend materieel, zoals skateboarden, kinderfietsjes en rolschaatsen, is niet toegestaan. Kinder- en wandelwagens, alsmede rolstoelen en rollators vormen hierop een uitzondering. Elektrische rolstoelen mogen zich met het oog op de veiligheid slechts stapvoets door het park verplaatsen.
 • Voor zover niet anders is aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot uw beschikking. Daar waar dat is vermeld, dient u voor het gebruik te betalen.
 • Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en/of groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken. Zij dienen zelf op de kinderen en/of groep toezicht te houden.
 • Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan het DierenPark of onze medewerkers is toe te rekenen.
 • Ons park wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt. Wij verzoeken u om dit direct aan ons te willen melden.
 • Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats en in het DierenPark is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan.
 • Het aaien van de dieren, anders dan op het Boerenerf, is niet toegestaan. Het is verboden de dieren te voederen. Het gooien van voorwerpen in dierverblijven of het door de tralies of hekwerken steken van handen, vingers, stokken of andere voorwerpen is strikt verboden.
 • De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, uit het DierenPark te verwijderen, zonder dat degene die is verwijderd recht heeft op een schadevergoeding.
 • Het complete parkreglement is verkrijgbaar tijdens kantooruren bij de Gastenservice van DierenPark Amersfoort.


De parkdirectie wenst u plezierige uren en veel genoegen toe, waarbij zij hoopt dat deze parkregels daartoe zullen bijdragen.

BTW nr. NL 8208.18.252.B.01

KvK Amersfoort 32153484